Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sitniku  przystąpili  do egzaminu ósmoklasisty, który odbył się pierwszy raz w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych:  języka polskiego,  matematyki  oraz języka angielskiego.    Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w More >