Rada Rodziców w roku szkolnym 2010/11

W dniu 10 września 2010 r. dokonano wyboru nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2010/11.

Skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

p. Justyna Paszkiewicz – przewodnicząca RR

p. Edyta Adamiuk – z-ca przewodniczącej RR

p. Katarzyna Tkaczyk – sekretarz

p. Marzena Krasucka – skarbnik

Skład komisji More >

Nowy rok szkolny 2010/11

W środę  1 września 2010 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/2011. Wszystkim życzymy sukcesów, wytrwałości i wiary we własne umiejętności. Niech nowy rok szkolny 2010/2011 stanie się dla wszystkich rokiem zrealizowanych celów. Fotorelacja z uroczystości umieszczona jest w zakładce More >

Dni otwarte dla rodziców w roku szkolnym 2010/11

Dni otwarte dla rodziców  w roku szkolnym 2010/2011 (spotkania z nauczycielami)  godz. 16.00

10 września 2010 r. – wywiadówka informacyjna

4  listopada  2010 r. – wywiadówka śródokresowa

14 stycznia 2011 r.wywiadówka na zakończenie I półrocza

14 kwietnia  2011 r. – wywiadówka śródokresowa

Go to Top