Kadra pedagogiczna

Lp. Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego Stanowisko
1. mgr Marzena Demeszko dyplomowany dyrektor szkoły, chemia, matematyka
2. mgr Anna Borowik mianowany wychowanie przedszkolne
3. mgr Rafał Barszczewski dyplomowany język rosyjski, geografia
4. mgr Iwona Charytoniuk mianowany edukacja wczesnoszkolna
5. mgr Sylwia Grzybowska kontraktowy logopeda
6. mgr Zofia Jaroszuk mianowany edukacja wczesnoszkolna
7. mgr Aneta Karpowicz kontraktowy język polski
8. mgr Alicja Kondraciuk mianowany język angielski
9. mgr Iwona Korwin mianowany przyroda, biologia, zajęcia techniczne
10. mgr Tadeusz Łukasik dyplomowany wychowanie fizyczne
11. mgr Aneta Maksimiuk mianowany pedagog szkolny
12. mgr Anna Mroczkowska kontraktowy religia
13. mgr Anna Piękowska dyplomowany historia, zajęcia komputerowe, biblioteka
14. mgr Mariusz Polak dyplomowany muzyka, plastyka
15. mgr Justyna Sikorska mianowany język polski, zrw
16. mgr Wioletta Wasilewska mianowany matematyka
17. mgr Katarzyna Chrząszcz dyplomowany logopeda
18. mgr Gabriela Patejuk kontraktowy wychowanie przedszkolne

Pracownicy obsługi:

  • Wojciech Wasilewski – konserwator
  • Marzena Krasucka – sprzątaczka
  • Agnieszka Dudzińska – sprzątaczka
Go to Top