Projekty, programy

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Od listopada 2010 roku klasa pierwsza uczestniczy w realizacji Projektu ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

W naszej szkole nauczycielem realizującym projekt jest pani Sylwia Kempka. 4 listopada odbyła się „Wywiadówka inaczej”, na której zapoznano rodziców z założeniami i celami oraz o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzice podpisali zgody na zajęcia i oświadczenia.

Głównym celem Projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego dzieci odbywa się przez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjnej oraz społecznej.

Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz  odbywających się od 3 stycznia 2011 roku  dodatkowych zajęciach w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Realizacja zajęć dodatkowych opiera się o własny autorski pomysł pod hasłem ,,Uczymy się bawiąc”. Prowadzenie zajęć lekcyjnych ułatwia bogata baza pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu.

Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.pierwszaki.eu oraz publikacji dotyczących teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

MIEJSCE ZABAW W RAMACH PROJEKTU „RADOSNA SZKOŁA”

W ramach projektu „Radosna Szkoła” we wrześniu 2010 r. w naszej szkole zostało utworzone miejsce zabaw. Zostało ono wyposażone w pomoce dydaktyczne o wartości 6 000 zł., aby wszechstronnie rozwijać małych uczniów a także wspierać nauczycieli w realizowaniu podstawy programowej. W oparciu o pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu realizowane są zajęcia ruchowej w klasach  I – III, oddziale przedszkolnym oraz punkcie przedszkolnym istniejącym przy naszej szkole.

Szczegóły projektu na stronie www.radosnaszkola.men.gov.pl

Program „Owoce w szkole”

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Program skierowany jest do uczniów klas I-III i jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Program „Szklanka mleka

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z dwóch źródeł: dopłaty unijnej oraz dopłaty krajowej. W programie biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do naszej placówki.

 

Program „Chronimy Dzieci”

Certyfikat

 

Go to Top