Szkoła Podstawowa Jana Brzechwy w Sitniku

Wpłatę za obiady wnosimy do dnia 5 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Prosimy wpłacać na konto:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku
Sitnik 47, 21-500 Biała Podlaska
16 8025 0007 0052 1101 2000 0010
tytułem: imię i nazwisko ucznia/uczennicy oraz dopisek SP SITNIK