Tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Sitniku wzięli udział już w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy innym niż zwykle z powodu pandemii . Wolontariusze: Olivia Adamiuk, Gabriela Burda, Bartłomiej Adamiuk oraz p. Justyna Sikorska, w reżimie sanitarnym kwestowali  w Łukowcach, More >