Rok szkolny 2010/11

Sukcesy uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2010/11


W roku szkolnym 2010/11 uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach pozaszkolnych osiągając następujące sukcesy:

  • w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty  do etapu rejonowego zakwalifikowano ucz. klasy 6 Małgorzatę Paszkiewicz w konkursie polonistycznym oraz ucz. klasy 6 Przemysława Laszuka w konkursie matematycznym,
  • w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2011” pierwsze miejsce w kat. 2B i bardzo dobry wynik uzyskał ucz. klasy 6 Przemysław Laszuk, natomiast wyróżnienie w kat. 2M otrzymał ucz. kl. 4 Adrian Adamiuk,
  • w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na etapie gminy pierwsze miejsce w czwórboju lekkoatletycznym zajęła drużyna chłopców w składzie: Daniel Fąfara, Ernest Laszuk, Mateusz Mitura, Michał Kroszka, Daniel Krasucki, Michał Tkaczyk. Daniel Fąfara zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej,
  • w indywidualnych wojewódzkich biegach  przełajowych w Adamowie – 13 miejsce  Mateusza Mitury oraz 31 miejsce Ernesta Laszuka,
  • w XIX Biegach im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej: Mitura Mateusz – 3 miejsce, Mitura Dominik – 9 miejsce; Laszuk Ernest – 11 miejsce w swoich kategoriach wiekowych,
  • w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej na etapie gminy trzecie miejsce zajęła ucz. klasy 6 Patrycja Sidoruk,
  • w gminnym konkursie piosenki angielskiej drugie miejsce zajęła ucz. kl. 5 Katarzyna Dziedzic.

Wszystkim wymienionym wyżej uczniom gratulujemy posiadanych umiejętności.

Go to Top