Kadra pedagogiczna

Lp. Imię i nazwisko Stopień awansu zawodowego Stanowisko
1. mgr Marzena Demeszko dyplomowany dyrektor szkoły, chemia, matematyka
2. mgr Anna Borowik mianowany wychowanie przedszkolne, świetlica
3. mgr Rafał Barszczewski dyplomowany język rosyjski, geografia
4. mgr Iwona Charytoniuk mianowany edukacja wczesnoszkolna
5. mgr Artur Chomiuk dyplomowany informatyka
6. mgr Zofia Jaroszuk mianowany edukacja wczesnoszkolna
7. mgr Aneta Karpowicz kontraktowy język polski, WOS, WDŻ
8. mgr Alicja Kondraciuk dyplomowany język angielski
9. mgr Iwona Korwin mianowany przyroda, biologia, zajęcia techniczne, świetlica
10. mgr Tadeusz Łukasik dyplomowany wychowanie fizyczne
11. mgr Aneta Maksimiuk mianowany pedagog szkolny
12. mgr Anna Mroczkowska kontraktowy religia
13. mgr Anna Piękowska dyplomowany historia, biblioteka, świetlica
14. mgr Mariusz Polak dyplomowany muzyka, plastyka
15. mgr Justyna Sikorska mianowany język polski, zrw
16. mgr Wioletta Wasilewska mianowany matematyka
17. mgr Gabriela Patejuk kontraktowy wychowanie przedszkolne
18. mgr Sylwia Grzybowska kontraktowy logopeda
19. mgr Anna Rodak kontraktowy oddział przedszkolny

Pracownicy obsługi:

  • Wojciech Wasilewski – konserwator
  • Marzena Krasucka – sprzątaczka
  • Agnieszka Dudzińska – sprzątaczka
Go to Top